Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

changecolour
17:55
Gdy mówisz, że dasz radę sam to wiedz, że nie. Potrzebujesz kogoś.
— myśli nocą
Reposted byselsey selsey
changecolour
17:54
Tłumienie swoich emocji i problemów jest albo jak chowanie rzeczy do szafy albo jak dmuchanie balona. Rzeczy w końcu wypadną, a balon pęknie. Tak samo będzie z Tobą.
— myśli nocą
Reposted byselseyataszkalottibluebell
changecolour
17:52
Gdy pytasz ludzi co u nich, to chcesz usłyszeć odpowiedź, czy prawdę?
— sasandra
Reposted byselsey selsey

September 13 2018

changecolour
19:34
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
changecolour
19:34
4418 a6cf
changecolour
19:34
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost
changecolour
19:33
1166 ba04
changecolour
19:33
changecolour
19:33
19:33
Lepiej spałoby mi się z Tobą.
— ♥
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
changecolour
19:33
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
changecolour
19:33
5658 e066
Reposted fromzungud zungud viadancingwithaghost dancingwithaghost
changecolour
19:33
changecolour
19:32
changecolour
19:32
19:32
changecolour
19:32
3634 c82c
changecolour
19:32
8647 4e0c
changecolour
19:31
changecolour
19:31
A potem się roześmiała. Tak pięknie. Tak, aby nikt nawet nie podejrzewał, jak bardzo jest w rzeczywistości martwa. W środku. 
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl