Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

changecolour
07:59
4807 4590
Reposted fromadkagar adkagar
changecolour
07:56
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
changecolour
07:56
changecolour
07:55
9522 f984
changecolour
07:55
07:55
changecolour
07:54
changecolour
07:53
8568 1a97
changecolour
07:53
changecolour
07:53
0574 38a2
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaselsey selsey
changecolour
07:53
Z treningiem jest jak ze związkiem. To że osiągnąłeś już bardzo dobre efekty, nie oznacza że możesz przestać się starać. Bo gdy przestaniesz się starać, efekty znikną.
— Akop Szostak
Reposted fromlovvie lovvie viaselsey selsey
changecolour
07:52
Pomyślałam, jakby to było dobrze być łagodną i zrównoważoną (…). Nie denerwować się nigdy, nie dręczyć wątpliwościami i brakiem decyzji, nie stać tak jak ja, pełna nadziei i dobrych chęci, przestraszona, obgryzająca paznokcie, niepewna jaką drogę obrać.
— Daphne du Maurier - "Kozioł ofiarny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaselsey selsey
changecolour
07:51
7243 a086
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love

April 18 2018

changecolour
20:21
changecolour
20:15
20:14
9734 c28d
Reposted fromfreakish freakish viaselsey selsey
changecolour
20:13
3321 b4fa 500
changecolour
20:13
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost
changecolour
20:13
changecolour
20:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl