Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

changecolour
17:10
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
changecolour
17:09
changecolour
17:09
Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty

July 16 2019

changecolour
16:48
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
changecolour
16:48
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
changecolour
16:47
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
changecolour
16:46
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
changecolour
16:46
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viadancingwithaghost dancingwithaghost
changecolour
16:46
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
changecolour
16:38
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
changecolour
16:34
1410 b8fe
changecolour
16:34
1411 7553
changecolour
16:30
1408 e219
Reposted byniskowonotyourstrawberrymolotovcupcakeweruskowajoannemmoglismywszystkocannelllepure-blissschaafKocuchaurinkoguerrierajoannem
changecolour
16:30
1407 d740
changecolour
16:29
Kiedy na moje wiadomości dostaję odpowiedzi w stylu:
- aha
- a no
- noooo
- haha
- (y) lub inne fejsbukowe emoji
to za którym razem się poddać? Kiedy stwierdzić, że to nie brak czasu, tylko brak chęci?

July 15 2019

changecolour
18:36
8589 a51d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakarmacoma karmacoma
changecolour
18:36
8601 acfc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakarmacoma karmacoma
changecolour
18:35
1334 4f08
changecolour
18:34
8786 35f6 500
changecolour
18:34
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl