Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

changecolour
17:04
Do matury tylko 83 dni a odcinków "Jak poznałem waszą matkę" jeszcze ponad 170.
— no bez jaj
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
changecolour
17:03
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
17:02
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaselsey selsey
17:02
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaselsey selsey
changecolour
17:02
7137 1e70
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaselsey selsey
changecolour
17:01
Jeśli przeznaczone jest nam być razem - będziemy razem. Jeśli w przyszłości mamy być prawdziwymi przyjaciółmi - będziemy przyjaciółmi. Jeśli mielibyśmy się więcej nie spotkać i nie porozmawiać - nie dojdzie do tego. Bezczynnością jednak pogrążymy się w domysłach. A dzięki działaniu... A dzięki działaniu będziemy mieli wytłumaczenie, dlaczego wyszło tak, a nie inaczej.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viagdziejestola gdziejestola
changecolour
17:01
Nie dowiesz się, jeśli nie spróbujesz.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viagdziejestola gdziejestola
changecolour
16:59
Bo jeżeli w związku coś nie idzie, trzeba usiąść, pogadać. A nie wyrzucić do śmieci uczucie, o którym zapewniało się druga osobę..
— Make Me Laugh
changecolour
16:58
8337 6c00
changecolour
16:58
16:58
changecolour
16:56
9631 f5fd
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viafoodislove foodislove
16:56
6782 8e1b

purtoise:

purtoise:

indie af
indie af
changecolour
16:55
Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma się wydarzyć w następnej kolejności.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey
changecolour
16:55
1896 8dda
Reposted fromvintage-style vintage-style viaselsey selsey
changecolour
16:55
5902 6062
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaselsey selsey
changecolour
16:55
Bądź jednym z tych, którzy podążają za swoimi marzeniami.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey
changecolour
16:55
3861 9f86 500
Reposted fromsarazation sarazation viaselsey selsey
changecolour
16:54
16:54
2225 8b62
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl