Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

changecolour
19:33
5658 e066
changecolour
19:33
changecolour
19:32
changecolour
19:32
19:32
changecolour
19:32
3634 c82c
changecolour
19:32
8647 4e0c
changecolour
19:31
changecolour
19:31
A potem się roześmiała. Tak pięknie. Tak, aby nikt nawet nie podejrzewał, jak bardzo jest w rzeczywistości martwa. W środku. 
— znalezione
changecolour
19:30
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
changecolour
19:30
Wiem, że to dopiero wrzesień. Wiem, że jeszcze bardzo dużo wyzwań przed nami. Ale mam wielką potrzebę napisać, jak bardzo jestem wdzięczna za ten rok. Nie jest idealnie, ale jest dokładnie tak, jak ma być. Po wielu bardzo trudnych latach, nareszcie jest we mnie siła i całe morze spokoju. Zrobiłam w sobie miejsce na nowe. Jestem gotowa na zmiany, czuję ogromne wsparcie, po które coraz częściej potrafię sięgać. Porażki przyjmuję z większą pokorą, staram się, żeby mnie budowały zamiast niszczyć. Probuję być wdzięczna za każdy dzień, nawet ten najsmutniejszy. Przytulam siebie jak najczęściej, bo w końcu wiem, że na to zasługuję. Czuję, że Kosmos czuwa. I już się tak nie boję. 
I chcę Ci powiedzieć, że zmiany są możliwe. Że można wyjść z najgorszej dupy. Że dobre rzeczy w końcu zaczynają się dziać. Poczekaj, pooddychaj, sięgnij po pomoc, tyle razy, ile będzie trzeba.
— "dobrze jest. nie rycz."
changecolour
19:29
1971 9eff 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
changecolour
19:29
changecolour
19:29
changecolour
19:29
changecolour
19:29
changecolour
19:29
changecolour
19:29
Tęsknię. Po prostu.
changecolour
19:28
changecolour
19:28
Tęsknota za drugim człowiekiem to najwyższy wymiar kary.
Reposted fromkrn krn viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl