Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

changecolour
18:47
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
changecolour
18:46
3933 f69f
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viailovemovies ilovemovies
changecolour
18:46
3868 1be0
Reposted fromsailormoon sailormoon
changecolour
18:46
3870 073d 500
Reposted fromsailormoon sailormoon
changecolour
18:42
18:41
changecolour
18:41
6079 aec6
18:40
4655 3606 500

orangiah:

i’m really bad at talking about things but i have not been doing so great lately

Reposted fromtwice twice viadancingwithaghost dancingwithaghost
changecolour
18:40
4317 7b2a 500
changecolour
18:38
changecolour
18:37
Cicho, cicho dzieci. To nie demony, nie diabły... Gorzej. To ludzie.
— Andrzej Sapkowski – Wieża jaskółki
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
changecolour
18:37
Mogłaby zamknąć oczy, udawać, że wszystko jest w porządku. Wiedziała jednak, że nie da się żyć z zamkniętymi oczami.
— Cassandra Clare – Miasto szkła
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
changecolour
18:36
7836 3b24
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
changecolour
18:36
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola

June 17 2019

changecolour
20:33
6998 bd1c 500
Reposted byheinousPigletandpoohZoonk11xwyczesanagitaraxnothingthesamelaparisiennefreewaypiehus12czerwca12czerwcabeltane
changecolour
20:12
Tęsknota za kimś bliskim to taki głosik w głowie, który w różnych sytuacjach przypomina co ta osoba w danej sytuacji by powiedziała, zrobiła i wiesz, że Ci tego brakuje.
— Sasandra
Reposted byCrossroademonsarkastycznakudlatysokoMezamemessclewCannonballgregorczykmgraywallselseysokograywall
changecolour
15:12

June 16 2019

changecolour
14:07
Od dzieciństwa wiemy, że niektórzy nasi bliscy nie będą z nami do końca naszych dni. Ale nawet gdy dzieje się coś niepokojącego i w głębi duszy wiemy, że pożegnanie jest bliskie to rozstanie i tak będzie bolesne. Nie da się do niego przygotować.
— Sasandra
Reposted bypozakontrolamarvelousCrossroademonpchamtensyfaurinkoyouaresonaivedoope
changecolour
14:04
14:04
You’re a work of art. Not everyone will understand you, but the ones who do, will never forget about you.
— (via kaliforhnia)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl